Хата-чытальня на Дне беларусскага пiсьменства-2020!!!

5-6 верасня 2020 года установа культуры "Чавускi раённы гiсторыка-краязнаучы музей" приняу удзел у XXVII Дне беларускага пісьменства ў Бялынічах Магiлеускай вобласцi.
У 1924 годзе хата-чытальня з вёскi Благавiчы Чавускага раена заняла 1-е месца у Усесаюзным конкурсе, якi быу абьяулены Крупскай Н. К.
У падарунак атрымала бiблiятэчку i кiнаапарат. Её кiраунiком (iзбачом) быу матрос Зубарау К. Н.

184