Куратарская лекцыя «Сюжэт „Каранаванне Багародзіцы“ ў стараабрадніцкай, праваслаўнай і ўніяцкай іконе»


Запрашаем на куратарскую лекцыю ў межах новай выставы "Уніяцкае мастацтва Беларусі".

Тэма лекцыі: “Сюжэт "Каранаванне Багародзіцы" ў стараабрадніцкай, праваслаўнай і ўніяцкай іконе”.

26.05 (пятніца) у 18:00, філіял Веткаўскага музея.

Працягваем разам з вамі шукаць адказы на пытанні ўзнікнення і развіцця іканаграфій у рамках выставы “Уніяцкае мастацтва Беларусі”.

Наступнай загадкай стала "Каранаванне Багародзіцы", раннія выявы на гэты сюжэт можна знайсці ў канцы XIII стагоддзя ў заходняй традыцыі. Яны часта ўваходзяць у алтарныя кампазіцыі, у разьбяную дэкарацыю фасадаў храмаў, з'яўляюцца часткай кампазіцыі "Успення". На нашых землях гэты сюжэт сустракаем у народнай бабіцкай іконе, у стараабрадніцкай веткаўскай, у праваслаўнай. Пра гэта і пра многае іншае пагаворым на куратарскай экскурсіі.

Лектары: Вольга Афанасьева, магістарка тэалогіі, навуковая супрацоўніца Веткаўскага музея, і Алена Глушакова, рэстаўратарка і "древлехранитель" музея Гомельскай епархіі.

Месца правядзення: г. Гомель, плошча Леніна, 4а (у парку, за саборам Пятра і Паўла).
Кошт: 2 BYN.
Тэлефон філіяла: +375 232 50-96-98

Гэта будзе апошняя куратарская лекцыя сезона. Нашы куратарскія сыходзяць на летнія канікулы. І павернуцца ў верасні.


Приглашаем на кураторскую лекцию в рамках новой выставки "Униатское искусство Беларуси".

Тема лекции: “Сюжет "Коронация Богородицы" в старообрядческой, православной и униатской иконе”.

26.05 (пятница) в 18:00, филиал Ветковского музея.

Продолжаем вместе с вами искать ответы на вопросы возникновения и развития иконографий в рамках выставки «Униатское искусство Беларуси».

Следующей загадкой стало «Коронование Богоматери», ранние изображения на этот сюжет относятся у концу XIII века в западной традиции. Они часто входят в алтарные композиции, в резную декорацию фасадов храмов, являются частью композиции «Успения». На наших землях этот сюжет встречаем в народной бабичской иконе, в старообрядческой ветковской, в православной. Об этом и о многом другом поговорим на кураторской экскурсии.

Лекторы: Ольга Афанасьева, магистр теологии, научный сотрудник Ветковского музея, и Елена Глушакова, реставратор и древлехранитель музея Гомельской епрахии.

Место проведения: г. Гомель, площадь Ленина, 4а (в парке, за собором Петра и Павла).
Стоимость: 2 BYN.
Телефон филиала: +375 232 50-96-98

Это будет последняя кураторская лекция сезона. Наши кураторские уходят на летние каникулы. И вернутся в сентябре.

128