Выйшлі матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі НПГКМЗ за 2021 год

Выйшла ў свет навуковае электроннае выданне Навукова-даследчай і асветніцкай установы культуры «Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік» :

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі : (па выніках навукова-даследчай работы супрацоўнікаў Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка ў 2021 г.) [Электронны рэсурс] / Нац. Полац. гіст.-культур. музей-запаведнік ; уклад. Т. У. Явіч ; навук. рэд. Т. А. Джумантаева. — Аб’ём электрон. дан. 6,96 Мбайт. — 14,0 улік.-выд. л. — 134 с. — Гродна : ГрДУ, 2024. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). — Тыраж 10 экз. — Заказ 04.

ISBN 978-985-582-600-3

DOI: 10.52275/PM2024

У зборніку прадстаўлены артыкулы ўдзельнікаў канферэнцыі, у якіх знайшлі адлюстраванне пытанні гісторыі і культуры Полаччыны, актуальныя праблемы музейнай дзейнасці.

Выданне адрасуецца музейным спецыялістам, гісторыкам, культуролагам.

У раздзеле «Наші выданні» на афіцыйным сайце музея-запаведніка можна азнаёміцца са зместам як нядаўна выдадзеных, так і папярэдніх зборнікаў матэрыялаў канферэнцый.

Зборнік ўваходзіць у Расійскі індэкс навуковага цытавання.

Кожнаму артыкулу, як і самому зборніку прысвоены лічбавы ідэнтыфікатар DOI.

57