Руска-беларускі слоўнік музейнай тэрміналогіі

Гедзімін, Л. А. Руска-беларускі слоўнік музейнай тэрміналогіі / Л. А. Гедзімін ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Мінск : БДУ, 2017. – 37 с.

Слоўнік уключае тэрміны і тэрміналагічныя словазлучэнні, якія ўжываюцца ў музейнай справе, а таксама некаторыя тэрміны з іншых галін ведаў, што адносяцца да музеязнаўства. Тэрміналагічныя словазлучэнні падаюцца без інверсіі, у натуральным ужыванні. Слоўнік адрасуецца студэнтам і аспірантам спецыяльнасці “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках)”, выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, архіўным работнікам і ўсім цікаўным.

Прикрепленный файлРазмер
rus-bel_dictionary_of_museum_terminology.zip (rus-bel_dictionary_of_museum_terminology.pdf - CRC32: F5A28356)393.15 кб


® а также