Открытие памятного знака «Боль» / Адкрыццё памятнага знака «Боль» / The opening of the memorial sign «Pain»

10 июля 2019 года, у деревни Козловка (Сенненского р-на) состоялась торжественная церемония открытия памятного знака «Боль». Здесь в декабре 1941 года немецкими оккупантами были расстреляны узники Сенненского гетто (по оф. данным 965 человек).


10 ліпеня 2019 года, каля вёскі Казлоўка (Сенненскага р-на) адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця памятнага знака «Боль». Тут у снежні 1941 года нямецкімі акупантамі былі расстраляныя вязні Сенненскага гета (па аф. дадзеных 965 чалавек).


On July 10, 2019, at the village of Kozlovka (Senno District) a solemn opening ceremony of the memorial sign «Pain» took place. Here in December 1941, prisoners of the Senno ghetto were shot by German occupiers (according to official data, 965 people).

2813