Пешаходная экскурсія па Спасавай слабадзе


Экскурсія па Спасавай слабадзе - адным з самых цікавых гістарычных раёнах Гомеля.

З часоў свайго існавання, а менавіта, з сярэдзіны XVIII стагоддзя, раён Спасава слабада быў месцам пражывання стараабрадцаў. Можна сказаць, што гэта быў адзін з самых заможных і дагледжаных раёнаў горада, які садзейнічаў фарміраванню своеасаблівага іміджу Гомеля, як горада гандляроў, чыгуначнікаў, дробных прадпрымальнікаў і рамеснікаў.

Падчас экскурсіі мы:

  • разгледзім гісторыю Гомеля праз малавядомыя факты пра яго стараабрадніцкую спадчыну;
  • абмяркуем гісторыю стараабрадцаў Гомеля, захаваную і страчаную спадчыну, дамы, сакральныя збудаванні;
  • з дазволу настаяцеля стараабрадніцкай Спаса-Праабражэнскай царквы, айца Сергія, патрапім у сам храм.

Экскурсійны маршрут "Спасава слабада. Стараабрадцы Гомеля" распрацаваны супрацоўнікамі Веткаўскага музея. Праводзіць экскурсіі будзе дырэктар музея Юрый Катляроў.

! Колькасць месцаў абмежаваная - 15 чалавек. Абавязковы папярэдні запіс па тэлефоне +375 232 50-96-98.

!! Падчас экскурсіі мы наведаем стараабрадніцкі Спаса-Праабражэнскі храм. Для тых, хто хоча наведаць сам храм, пажадана адпаведна апрануцца: жанчынам - сукенка/спадніца ніжэй за калена, хустка, доўгія рукавы; мужчынам - доўгія нагавіцы (не шорты), доўгія рукавы.

25.05 у 10:00
Збор у філіяле Веткаўскага музея - г. Гомель, плошча Леніна, 4а (у парку, за саборам Пятра і Паўла)
Кошт: 6 BYN
Тэлефон для запісу: +375 232 50-96-98


Экскурсия по Спасовой слободе - одному из самых любопытных исторических районов Гомеля.

Со времен своего существования, а именно, с середины XVIII века, район Спасова слобода был местом обитания старообрядцев. Можно сказать, что это был один из самых состоятельных и ухоженных районов города, который содействовал формированию своеобразного имиджа Гомеля, как города торговцев, железнодорожников, мелких предпринимателей и ремесленников.

Во время экскурсии мы:

  • рассмотрим историю Гомеля через малоизвестные факты о его старообрядческом наследии;
  • обсудим историю старообрядцев Гомеля, сохраненное и утраченное наследие, дома, сакральные сооружения;
  • с разрешения настоятеля старообрядческой Спасо-Преображенской церкви, отца Сергия, попадем в сам храм.

Экскурсионный маршрут "Спасова Слобода. Старообрядцы Гомеля" разработан сотрудниками Ветковского музея. Проводить экскурсии будет директор музея Юрий Котляров.

! Количество мест ограничено - 15 человек. Обязательная предварительная запись по телефону +375 232 50-96-98.

!! Во время экскурсии мы посетим старообрядческий Спасо-Преображенский храм. Для тех, кто хочет посетить храм, желательно соответственно одеться: женщинам - платье/юбка ниже колена, платок, длинные рукава; мужчинам - длинные брюки (не шорты), длинные рукава.

25.05 в 10:00
Сбор в филиале Ветковского музея - г. Гомель, площадь Ленина, 4а (в парке, за собором Петра и Павла)
Цена: 6 BYN
Телефон для записи: +375 232 50-96-98

215